Mogelijk KREDIET in winkel
Newsletter

Inscrivez-vous

Uw winkelmandje

U hebt niets in uw winkelwagen.

U hebt niets in uw winkelwagen.

Wij aanvaarden Ecocheques en EcoPass Overname van uw oud toestel Betaling in cash aan de levering
Nieuw !!! GRATIS levering vanaf 300 € van aankoop (in België)                    

Wat te doen in geval van problemen?

De toestellen verkocht op dcmelectro.be zijn nieuw en gewaarborgd tegen elke constructiefout. Ze zijn identiek aan deze van de traditionele handel en worden geleverd door onze Belgische leveranciers.

 • De producten verkocht door dcmelectro.be genieten van de wettige waarborg van de fabrikant. De wettelijke duur van de waarborg bedraagt 2 jaar (voor alle toestellen, dezelfde waarborg als in iedere andere traditionele winkels). Op bepaalde toestellen bedraagt de duur van deze waarborg 3 tot 5 jaar.
 • Gedurende de duur van deze wettige waarborg van de toestellen, worden de herstellingen (wisselstukken, uurloon, en verplaatsingskosten ) ten laste genomen door de dienst-na-verkoop van de fabrikant.
 • Na deze 2 jaar, kan de klant beroep doen op onze dienst-na-verkoop, op deze van de fabrikant of op iedere andere dienst van zijn keuze. Bij ontvangst van de goederen, wordt de klant geacht onmiddellijk, in aanwezigheid van de transporteur, de staat van de goederen te controleren en alle merkbare beschadigingen op de leveringsbon te vermelden.
Iedere latere klacht betreffende materiële schade veroorzaakt door het transport zal niet meer in rekenschap genomen worden. Voor elk probleem dat zich voordoet binnen de eerste 2 jaar, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Dienst-na-verkoopvan het merk van uw toestel.

De kleinere toestellen moeten aan ons terugbezorgd worden.

Onze waarborguitbreiding tot 5 jaar.

Voor de meeste apparaten heeft u de mogelijkheid u in te schrijven op ons 5-jarig Onbezorgdheidscontract.
Deze uitbreiding van de waarborg moet samen met uw toestel besteld worden.
Deze waarborg wordt uitgevoerd door het DNV-netwerk (Dienst-na-verkoop) en wordt aanbevolen en erkend door de fabrikant.

Hij treedt in werking aan het einde van het tweede jaar van de wettelijke waarborg van uw product, waarbij de datum van de factuur geldt als bewijsstuk.

Deze waarborg dekt de kosten van de defecte onderdelen en het uurloon voor een duur van 5 jaar. De verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen voor draagbare toestellen waarvan het gewicht lager ligt dan 35 kg, namelijk voor microgolfovens, tv's met een lcd-scherm kleiner of gelijk aan 55 cm (21''), dvd-speler, versterker, HIFI-keten, enz.

Toepassing van de waarborg

Voor elk probleem dat zich voordoet na deze 2 jaar, dient u contact op te nemen met onze DNV, door een e-mail te sturen naar het volgend adres:
dnv@dcmelectro.be

Om te zorgen voor een effectieve behandeling van uw verzoek, dient u de volgende informatie in al uw verzoeken te communiceren.

 • NAAM en VOORNAAM op wiens naam de factuur werd opgesteld ;
 • HET NUMMER VAN DE BESTELBON of van de factuur;
 • HET REFERENTIENUMMER VAN IEDER BETROKKEN PRODUCT;
 • EEN TELEFOONNUMMER WAAROP WIJ U KUNNEN BEREIKEN;
 • DE AARD VAN DE VASTGESTELDE PANNE OF DEFECT;
 • HET SERIENUMMER VAN UW TOESTEL;
VOORWAARDEN

De kosten van buitenliften, van ontmanteling en van herplaatsing van de inbouwtoestellen blijven echter ten laste van de klant.
Onze Onbezorgdheidswaarborg: 5 jaar is niet overdraagbaar. Dit contract is verbonden met de ondertekenaar en het toestel waarvoor het werd ondertekend.
Onze Onbezorgdheidswaarborg: 5 jaar dekt de volgende gevallen niet:

 • De verplaatsingskosten ten gevolge van een niet verantwoord verzoek van tussenkomst.
 • Het vervangen van consumptieartikelen en/of slijtageonderdelen: batterijcellen, batterijen, batterijladers, gloeilampen, lampen, zekeringen, cellen of leeskoppen, opnamekoppen, wiskoppen of voormagnetiseringskoppen, alsook de laser- en optische blokken, dichtingen van deuren of kijkdeuren, filters, riemen, ovenwanten, afvoerslangen, katalytische platen…
 • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade aangebracht na de levering door het toestel en aan het toestel (bijvoorbeeld, door oxidatie, schokken, valpartijen...), alsook aan de inhoud van het toestel (bijvoorbeeld de inhoud van een koelkast  of van een wasmachine);
  De afstandbedieningen (kleurentelevisie , enz.) ; de verbindingkabels, de stoffelijke en niet stoffelijke schade die erdoor kunnen ontstaan.
 • De elementen of onderdelen die aan vernieuwing toe zijn (bij voorbeeld filters van dampkappen, batterijen, zakken en filters van stofzuigers, lampen, rubberen wisselstukken, ....(niet-limitatieve lijst);
 • De schade ten gevolge van een brand, de waterschade, de blikseminslag, een ongeluk, een natuurramp;
 • De moedwillig veroorzaakte defecten  of defecten door nalatigheid , door een niet aangepaste hantering, een slecht onderhoud of een abnormaal gebruik of niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
 • Het uurloon verbonden aan de niet door dit contract gedekte onderdelen.
 • De inhoud van de toestellen (diepvriezer, wasmachine …)
 • De accessoires zoals antenne, afstandsbediening, voedingskabel,  membranen van de luidsprekers van de stereo-installaties, rubberen onderdelen, de onderdelen in glas of plastic, vaatwassermanden, manchetten, hoeden van de branders en presentatie en esthetische delen  die geen belemmering vormen voor de goede werking  van het  toestel;
 • De buitenste delen: vernis,  lak, verf;
 • De antennepannes, fouten bij de aansluiting  of inbedrijfstelling (niet ontgrendelen van een wasmachine, schade aan koelkasten, wanneer ze niet vervoerd worden onder de voorgeschreven omstandigheden;
 • Toestellen waarvan het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd ;
 • De schade als gevolg van: opzettelijke daden of externe oorzaken aan het toestel (schok, val, diefstal, virussen, sabotage), een rokersongeluk, het  gebruik van energie, het gebruik of de installatie niet in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant;  blikseminslag, brand, waterschade, klimaatverandering, natuurrampen, spanningspieken of alle risico's gedekt door de uitgebreide woonhuisverzekering; verkeerd gebruik, verkeerde handeling; vocht waardoor corrosie of oxidatie ontstaat ;
TOTAAL VERLIES

In het kader van de betalende verlengde waarborg, in geval van totaal verlies en indien het toestel technisch of economisch onherstelbaar verklaard wordt door onze technische dienst, dat wil zeggen wanneer het toestel niet te herstellen is of wanneer de huidige waarde ervan lager ligt dan de kosten van herstelling, zal er worden overgegaan tot een schadeloosstelling onder de vorm van een aankoopbon, gelijk aan de factuurprijs van uw toestel, rekening houdend met een aftrek voor veroudering van uw toestel;

 • 3e jaar : factuurprijs x 0,80
 • 4e jaar : factuurprijs x 0,75
 • 5e jaar : factuurprijs x 0,70

Moment...

Toegevoegd aan uw winkelwagen :


 • facebook
 • tweeter